Indlæg

Store Restrup - Våbenskjold Rosenkrantz Levetzau

Kammerherre Iver Rosenkrantz–Levetzau

Historie og sagn om Kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzau, 1749-1789 til St. Restrup. Han var søn af gehejmestatsminister Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Dorte Reedtz til Barritskov Han blev døbt Iver efter farfaren Iver Rosenkrantz.…
Store Restrup - Slot 1723

Herregården, husmandskoloni og skole

…fra gods til oprettelse af Danmarks største husmandskoloni i hundredåret for dens udstykning... og om husmandsskolens oprettelse i hovedbygningerne... til dens endeligt som højskole... Set med et barnebarns øjne: - en efterkommer af en…