Indlæg

Store Restrup - Slot 1723

Grev Christian Frederik Lewetzau

Historie og sagn om grev Christian Frederik Lewetzau 1696-1756 til St. Restrup. Christian Frederik Lewetzau, født 1682, som søn af H. F. Lewetzau arvede han St. Restrup i 1696. Lige som faderen gik han militærvejen og udmærkede sig i den…