Nyhedsbrev – December 2014

Vi starter forfra…

Det er meget længe siden, der sidst har været sendt et nyhedsbrev. Det skyldes ikke uvilje, men har været forårsaget af en række udfordringer, der nu er afsluttet. Der bliver derfor startet op på ny, og dette er første nyhedsbrev i en kommende række af nyhedsbreve. Jeg har besluttet at ændre formatet en smule, og fremover vil formatet blive mere simpelt.

Der vil, som tidligere, være en artikel af aktuel karakter. Denne vil blive suppleret af 3 tilfældigt udvalgte historier, som gerne skulle inspirere til læsning, og meget gerne til flere indsendte historier. Det er målet at nyhedsbrevet fremadrettet udsendes ca. 1 gang om måneden. Det er mit håb, at denne frekvens vil være fint for de mange der modtager nyhedsbrevet, men er meget åben over for andre forslag.

Jeg ser frem til igen at sende nyhedsbrevet ud jævnligt, og håber I vil tage godt imod det.

Askø bliver Danmarks første fibernet-ø

Askø i Smålandsfarvandet bliver Danmarks første ø med fibernet. Beboerne forventer, at det bliver startskuddet for mere vækst og innovation.

Byer som København, Odense, Aarhus og Aalborg har længe haft internettets Rolls-Royce, fibernet forbindelsen, installeret. Men den luksus har indtil i dag kun været de store byer forundt.

Nu bliver der så sat fart på Askø, der ligger i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland. Øens 34 helårshusstande og 264 sommer- og fritidshusejere kan nemlig se frem til en internetforbindelse, der skyder mails og data af sted med lysets hastighed.

Dermed bliver Askø den første ø herhjemme, der kan prale af en lynhurtig internetforbindelse.

Læs hele artiklen her.

Tilfældigt udvalgte historier 🙂

Nedenstående liste vil i hvert nyhedsbrev bestå af 3 tilfældigt udvalgte historier. De første 1-3 afsnit vil fremgå, mens resten kan læses her på hjemmesiden.

Fodby – Bregnebjerg telefoncentral
I 1881 blev den første telefoncentral oprettet i København, med 22 abonnenter. Samtalerne ekspederedes af en telefonist, som kunne – men ikke måtte – lytte til samtalerne. Jobbet som telefonist gav naturligvis et indgående kendskab til folks gøren og laden. Alle kendte alle i den lille landsby, og det gav nogle ekstra ydelser, når man ikke kunne huske nummeret på en person, sagde man bare “stik mig smeden… – Læs hele historien

Tornemark – Fuirendals ladelænge
På herregården Fuirendal var der indtil for nogle år tilbage en meget gammel ladelænge. Den skulle efter sagnet tillige med gården være bygget af en berømt udenlandsk mester. Da bygningen var færdig, sagde mesteren, at hvis der nu manglede så meget som et søm eller en nagle i hele bygningen, så forlangte han intet for arbejdet. – Læs hele historien

Aarestrup – Første selvejerbonde
Jens Jensen Smed i fb. af 29/7 1780. I Fæstekonditionerne af 7. april s. a. var besætningen 9 Heste, 5 Køer og Kvier, 7 Faar med nogle Lam, 1 Væder, 1 So med 5 Grise. Gaardsredskaberne var saa daarlige, at de skulde fornyes. Stuehuset skulde ombygges ved hjælp af gamle materialer. Laden skulde ligeledes ombygges, og yderligere materiale leveredes af Godset saa vel som løn til haandværksfolk, medens ”Folk fra Byen hjælper til med arbejdet”. Han fritoges for hoveri det første aar og befriedes for infæstningspenge… – Læs hele historien

Glædelig Jul og Godt Nytår

Det var hvad jeg havde valgt at bringe i denne omgang. Jeg ønsker alle en Glædelig Jul, og et Godt Nytår.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke alle der har bidraget med historier, fortællinger, kommentarer og konstruktiv kritik.

Mange hilsner,
Tonny, Landsbyhistorier.dk