Vorde – Mors barndom i Vorde


Anna Hedvig Eskildsen født 1907 i Vorde præstegård. 1931 skoleembedseksamen fra Københavns Universitet, adjunkt på Fredriksborg Statsskole. Gift 1936 med Kristian Eskildsen, sognepræst i Ø. Tørslev senere V.Vedsted ved Ribe.

Anna Hedvig Eskildsens far er Frederik Tønnesen, født 1875 i Hjørring, søn af sognepræst Hans Bartholomæus Tønnesen og Julie Petri. FT. var 1906-1921 sognepræst i Vorde og provst for Rinds-Nørlyng Herred. Fra 1921-1929 sognepræst i St. Catharine Kirke i Ribe. 1929-1933 sognepræst i Tårup-Kvols ved Viborg.

Berntsen, Klaus (1844-1927): dansk politiker. Friskolelærer i Højby 1862-82, højskoleforstander i Særslev 1882-89; kommunalpolitiker. Folketingsmand 1873-84 og 1886-1926. Tilsluttede sig Bojsens forligsvenlige Venstre; medskaber af forliget 1894. Indenrigsminister 1908-09, konseilspræsident 1910-13, forsvarsminister 1920-22, minister uden portefølje 1922-24. Videreførte sit arbejde for skyttesagen i forsvarslove; fremsatte 1912 et grundlovsforslag, bl.a. med valgret for kvinder og afskaffelse af landstingsprivilegier. Udgivet erindringer i 3 bind (1921-25).

Ricard, Olfert (1872-1929): dansk præst. Bidrog som sekretær 1896-1908 for KFUM-bevægelsen stærkt til dens fremgang; 1902-05 generalsekretær, derefter præst ved Garnisons Kirke i København samt i flere år lærer ved Pastoralseminariet. Hans forkyndelse og forfatterskab fandt mange beundrere. Hans kendteste bøger er Ungdomsliv (1905) og Kristus og hans mænd (1909).