Egtved - Helga Andersen

En livskraftig gl. forening i Egtved

(som også måtte bukke under til sidst)

Egtved Sogns Husmoderforening

Sådan stiftedes den første forening i byen under den mørke krigstid. Foreningen var hovedsagelig for kvinder, selvom enhver kvinde og mand fra land og by kan opnå medlemskab, ja, sådan står der virkeligt i lovene fra Kolding Herreds Landbrugsforenings Husholdningskreds, som foreningen organisatorisk hørte under. Men i den gamle medlemsprotokol, er det nu udelukkende kvinder der dominerer, til gengæld optræder der 176 navne, hvoraf mange kan genkendes fra tidligere tiders virke i vort lokalsamfund.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i forsamlingshuset d. 23/2 1943 og fik en bestyrelse med: formand Helga Andersen, Egtvedgård, fru Mikkelsen , Egtved Skov, næstformand, Kirsten Bruhn, Egtved, kassere, fru Ingemann Petersen, Tågelund, Asta Jørgensen, Oustrup, Karen Hansen, Fuglsang, og frk. Helga Jørgensen, Hjelmdrup. De første møder drejede sig naturligt nok om forskellige demonstrationer, hvor man lærte medlemmerne at få så meget ud af de knappe råvarer, der herskede under verdenskrigen. Således om vask, pølsefremstilling, god mad til hverdag, partering af en gris osv. Disse møder kunne samle helt op til 250 deltagere, men det spillede sikkert nok også ind, at der ikke var så meget andet at mødes om dengang. Det første år havde man dog også en udflugt, som gik til Nybjerg Mølle, hvor egnens historie blev fortalt. Året slutter med et julemøde og 100 medlemmer var mødt op.

Året efter afholdte man sommermøde på Egtvedgård, og Helga Andersen blev fremhævet for sin tilrettelæggelse af festen, og der var indsamling af vinterhjælp til Finland. Ved generalforsamlingen I 1945 kunne formanden konstatere en betydelig nedgang af møder, da alle lokaler var beslaglagt af tyskerne, der var dog et sommermøde i anlægget med sang og taler. Efter krigen daler tilslutningen til møderne, og man prøver med nogle kursusdage for unge piger. Det giver en god tilslutning, det var også dengang der endnu var unge piger på enhver gård, og man kunne samle 25 – 30 til et kursus om madlavning og borddækning.

Efter krigen omhandler en del af møderne nu fortælling om rejser til Skandinavien, ja selv til Palæstina, og man har også besøg af bl.a. svenske gæster, der tages med på tur til Skamlingsbanken. Ellers er det de sædvanlige møder og kurser man gennemfører, dels i forsamlingshuset og dels på Højskolehjemmet i Egtved. En herlig genvisittur til Sallingboerne gjorde man i sommeren 1952, hvor 16 husmødre fik en overstrømmende gæstfrihed af deres værter. Ellers er der ikke de store udskiftninger i bestyrelsen og formanden, Helga Andersen fortsætter helt til 1957, hvor hun blev afløst af Laura Skov, Agnes Uldahl blev næstformand, og Inger Petersen valgtes som kasserer.

Sådan fortsætter den nu veletablerede forening sit virke, demonstrationerne neddrosles, og mere underholdningsprægede arrangementer tager efterhånden over. Man har en vellykket udflugt til den nye store Lego fabrik i Billund, besøger pottemagerkonen, og slutter på Hovborg kro. Her var der 36 deltagere.
Efterhånden blev de fleste møder afholdt på Afholdshjemmet, således også generalforsamlingen i 1961. Samme år havde man også en vellykket tur til Uths dambrug i Spjarup. Her blev vi enige om at Danmark har lige så megen smuk natur og landskab som i udlandet, blot vi lukker øjnene op.

Helga Andersen bliver æresmedlem af Husmoderforeningen ved festen for foreningens 25 års virke i 1968. Kirsten Bruhn holder en lang festtale, til dels på vers, som gjorde stor lykke. Der var indbudt mange gæster, hvoraf en del var de gamle bestyrelsesmedlemmer. Alt i alt en fornøjelig og festlig aften, står der i protokollen. Mange holdt tale, og der var skrevet sange og givet underholdning af Barritpigerne, en fest man var både glad og stolt over.

Egtved - Helga Andersen

Foreningens første formand gennem mange år, og æresmedlem, Helga Andersen, Egtvedgård.
Året efter overtog datteren, Agnes Uldahl formandsposten.

 

Til vort æresmedlem
Med øjet vendt mod syd og nord,
et sind altid fyldt med milde ord,
en trang til at virke og skabe stort,
så stille du gik, og fik alting gjort.

Hjertelig tillykke og tak!
Egtved husmoderforening

Karen Thomsen og fru Juhl udstillede i 1968 deres håndarbejder i skolen, senere startede et tilsvarende kursus og der afholdtes husmoderdag i Kolding.

Året efter havde foreningen besøg af en skønhedsekspert, som havde et utal af cremer og flasker med, som hun fremviste og forklarede om. Mødet var arrangeret gennem Tatol, og der var mødt mange, både unge og ældre. Bestyrelsen består nu af formand, Musse Jensen, Inger Madsen, Kirsten Sørensen, Anna Alminde og Inger Bruhn. Man holder nu møde på det nye Larsens hotel, og holder demonstration i skolekøkkenet. Fru Hylding fortalte om møblering og stoffer.

Efter storkommunen med de 8 sogne i Egtved kommune var dannet, forsøgte man et samarbejde med noget der blev kaldt Husholdningsudvalget, men det blev ingen succes i første omgang.

1971 havde man dristet sig helt til Samsø på en udflugt, og i to lokale busser fik man en fin rundtur på øen. Senere havde man et interessant møde om Irland, deres historie og mentalitet.

Men her kan der kun skrives et lille uddrag, af de 4 protokoller, som arkivet i Egtved netop har fået overdraget. Så vidt muligt bliver de navne nævnt, som optræder i foreningens bestyrelse.

I 1972 afholdt man et fællesmøde i den nye egtvedhal, hvor lurmarchen blev diskuteret. Vore medlemmer vil stå i nogle boder og sælge forfriskninger. Der var godt salg. Man hører om biokemisk mad ved et møde, men der kom kun 11 medlemmer. Året efter var alle indbudt til at besøge den nybyggede sparekasse. Den er virkelig imponerende, og Chr. Jensen fortalte om ægteskaber og pengeskabe på Larsens hotel, hvor vi senere blev beværtet. 80 deltog.

Man forsøger en modeopvisning i foråret 73 med stor succes, hvor der måtte dækkes flere borde, da vi kun regnede med 100 deltagere. Kurt Petersen bortloddede håndklæder og strømper. Ved generalforsamlingen dette år var der et overskud på 120 kr, og alle, Ruth Iversen, Dagny Nielsen og Kirsten Bruun blev genvalgt.

På grund af energikrisen er det tvivlsomt om læderkurset kan fortsætte, men ellers har der været god tilslutning til den og til porcelænsmaling. Sågar lysestøbning holder man nu kursus i. Møde om sommerens byfest og lurmarch.

For en gangs skyld er der nævnt i protokollen, at mændene var budt med, og en del havde efterkommet buddet. Der var i alt 57 til julemøde i forsamlingshuset med kulturelt oplæsning.

I marts 74 havde N.P. Johansen (Pimmer) indbudt os i deres nye lokaler på Aftensang, og vi fik fortalt om frysere , køleskabe og vaskemaskiner. Senere fortsatte mødet på hotellet. Ved generalforsamlingen på Tørring hotel nyvalgtes Karen Andersen og Petra Kristensen.

Sommerudflugt til Ribe og Højer tæppefabrik derefter til Løgumkloster. Senere på året til Sydslesvig og Middelfart, det ligner efterhånden mere og mere en underholdningsforening, men endnu er der rimelig tilslutning. Ved generalforsamlingen 1975 nyvalgtes Karen Friis, Vork i stedet for Kirsten Bruun. Formuen er på 2.782 kr.

Adventsmøde med Munch Andersen, og en dag på Balle ungdomsskole, hvor vi fulgte undervisningen. Nora Christiansen, St. Roed fortalte om sit arbejde med vanskelige børn. Ved generalforsamlingen 1976 i hallens cafeteria afgik Musse Jensen som formand og blev erstattet af Dagny Nielsen. Senere besøgte man plejehjemmet Egetoft, hvor Inga Haugland underholdt os.

1978 går udflugten til Fanø i strålende sol. Petra Christensen afløses af Minna Skov. Fru Munch Andersen vælges også ved generalforsamlingen dette år. Så er der et spring inden protokollen fortsætter med adventsmøde og senere et møde med Ester Folkmann, Tågelund, der fortalte og viste lysbilleder fra Indien fra deres 2 årige ophold der. Velbesøgt møde med dr. Windfeld, Kolding om kvinders overgangsalder, På årets generalforsamling nyvælges Aase Jøker. Asger Thomsen inviterede medlemmerne til hans nye forretning og var vært ved en kop kaffe.

Der er såmænd ikke de store udskiftninger i husmoderforeningens bestyrelse. 1980 kommer Ingrid Andreasen ind i stedet for Karen Andersen i 1980, hvor man fik afholdt en stor manequinopvisning i forsamlingshuset. Stor lykke gjorde fru Endrups brudepigekjole og brudesvendenes tøj, som børnene fremviste. 220 betalende gæster. I juni var der aftentur til Nybjerg mølle i skønt vejr. Vi fik møllens historie, og hørte om biodynamisk produktion. Et lille museum i tilknytning til møllen beså vi også. Senere hos Ase Jøker til kaffe, en dejlig aften, hvor vi var 60 damer.

Der var snestorm, da Knud Bruhn havde indbudt til at fortælle om maling og tapet, og ved bestyrelsesmøde hos Bodil Timmermann besluttede vi at hjælpe ved servering på flygtningedagen i Egtved. Samme år var der besøg hos dem hjemme på Oustrupgård, hvor vi så deres spændende nye stuehus. Senere var de også vært ved kaffen, og Bodils far fortalte om sit ophold på Malta som fåreavlskonsulent. 80 havde efterkommet indbydelsen. 1982 nyvælges Erna Andersen, Bodil Timmermann og Signe Clausen til bestyrelsen.

FEgtved - Avisudklipra 1982 begynder man at mærke et skift for den gamle forening. Det er som om en forening kun for kvinder ikke er bare lykke, men foreløbig maser man da på og får også gode sammenkomster men noget sker der alligevel. Man prøver hele to gange at skifte navnet Husmoderforening ud, men i det lange løb går det mod slutningen, som hos så mange foreningers. Ved generalforsamlingen 1982 sættes kontingentet op til 20 kr., det har hidtil kun været på 15 kr.

40 års jubilæet bliver fejret, men sparehensyn gør at bestyrelsen selv trækker i arbejdstøjet. Og der er stadig smil og optimisme at spore.

Egtved - AvisudklipErna Andersen, der har været meget involveret i gymnastikforeningen vælges til formand i 1983. Bodil Timmermann meddeler, at hun træder ud af bestyrelsen og erstattes af Marie Thomsen. Året efter træder hun ud, og i stedet vælges Ruth Jensen Og ellers planlægger man nogenlunde et program som tidligere i foreningen. Lilly Ravn bliver nyvalgt 1985, og året efter vælges Agnes Brøchner. Der afholdes stor mannequinopvisning i Egtved 1987, hvorfra nedenstående foto stammer.

1988 havde man et godt møde om kommunens hjemmehjælp ved Anne Marie Martinsen. Mange spørgsmål og hjemmehjælpergruppen fra Bredsten underholdt.

Egtved - Mannequin opvisning 1987Formanden, Erna Andersen dør ret pludselig 2. feb. 88 og suppleanten Esther Toft indtræder, og Ruth Jensen erstatter Erna som formand. Men allerede ved næste generalforsamling vælger man Aase Jøker til ny formand. Der er møde hos Vingstedcentret hvor Teilmann fortæller, og senere er der udflugt til Clausholm slot, på hjemturen besøges musikhuset i Århus.

I 1989 vælges Ingrid Andresen og Mona Høberg som nye medlemmer i bestyrelsen. Som noget nyt afholder man skriftlig valg. Der er stadig 156 betalende medlemmer.

Mindre ture finder stadig sted, og Mona Høberg afholder et velbesøgt møde med madopskrifter.

Så skifter man navnet Egtved Sogns Husmoderforening ud med Egtved Husholdningsforening ved generalforsamling i 1990. Man mener det nye navn er mere tidssvarende. Signe Clausen er nu næstformand, Esther Toft kasserer og Agnes Brøchner sekretær. Desuden sidder Lilly Ravn, Ingrid Vestergaard og Ingrid Andreasen i bestyrelsen. I foreningens program er der annonceret 6 møder i årets løb. 1991 tager foreningen på teatertur til Århus, man holdt en Vise-cafe aften i forsamlingshuset, og begynder at udsende et medlemsblad.. Ingen udskiftning ved generalforsamlingen.

Man er nu begyndt at holde møder på Overgården i Egtved, som er blevet Aktivitetscenter for ældre-Søndagscafe er blevet meget populært og går på skift mellem foreningerne. På bestyrelsesmøde bliver det fastslået, at ikke-medlemmer er afskåret fra at ringe til konsulenten for at få et råd. Hermed er den 3. protokol udskrevet, men der ligger en scrapbog, som begynder med årstallet 1999, men nu hedder foreningen Familie & Samfund. Bestyrelsen består af: Birgit Gandrup, Grethe Thomsen, Mona Høberg, Karin Rasmussen, Kirsten Knudsen og Hanne Dahl.

Deres første møde er en søndagscafe på Overgården med Jens Tune Andersen, der vil fortælle om Grønland. På programmet er også sat Erhard Jacobsen, men han må desværre aflyse på grund af sygdom – andre møder er dog også programsat i årets løb.

Egtved - Bustur til Cirkusrevyen 2000

Bustur til Cirkusrevyen i år 2000

I 2000 tager man på tur til Cirkusrevyen, og besøger Karen Blixen museet i Rungstedlund.

Familie & Samfund tager et nyt emne op. Det hedder læsergrupper, hvor man mødes en gang om måneden og diskutere en bog som deltagerne selv har valgt. Det er en stor succes, udtaler Kirsten Knudsen, som er kontaktperson for gruppen.

Egtved - Sigfred Pedersen Aften på Overgården

Sigfred Pedersen Aften på Overgården

Ellers holder man modeaften, holder vinforedrag og en aften med Jeppe Aakjær i forsamlingshuset. Søndagscafe med forskellige til at underholde, er også på programmet de næste år.

Det sidste møde handler om kvinder i politik, men nu er tiden også ved at rinde ud for den gamle forening. Man har prøvet at slå sig sammen med den tilsvarende forening i Starup sogn, men åbenbart er det ikke rigtig lykkedes at fortsætte.

Egtved - JulearrangementDet allersidste i scrapbogen fortæller om et julearrangement, hvor man spørger om julefrokosten trænger til lidt fornyelse. Det spørgsmål står sikkert endnu åbent.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.