Landsbyhistorier.dk

Han var et tugtens ris

1677 senere blev Peder Andersen Damb sognepræst i Åstrup sogn på Falster. Han var født i Skåne og havde været sognepræst her. Under krigen mellem Danmark og Sverige 1675-79 måtte han i livsfare flygte fra svenskerne til Danmark. Han…
Landsbyhistorier.dk

Nordeuropas ældste fungerende folkeskole nedlægges

Hvem var Gregers Krabbe Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund var af adelsslægt og en mand af stor vigtighed. Som 14-årig blev han sendt ud for at dygtiggøre sig, og han studerede ved universiteterne i Leipzig, Strassburg og Pauda. 23…
Landsbyhistorier.dk

Strejferne

Vi havde næsten dagligt besøg af skærslippere og tiggere. En dag, da far gjorde klar til at skære hakkelse, fandt han en mand, der sov rusen ud i hakkelsekassen. Der blev en vældig ballade ude på gårdspladsen. Det blev der også den dag,…
Landsbyhistorier.dk

Mors hat

Mors hat hang i klædeskabet. Det gjorde den også den dag, da min bror Peter ville på jagt med sin slangebøsse. Vore forældre måtte ikke vide, at Peter havde en slangebøsse. Han havde gemt den godt af vejen i klædeskabet. En dag, da…
Landsbyhistorier.dk

Mine bedsteforældre Karen og Peder Laursen

Mine forældre boede i Homaa, da jeg blev født, men kort tid efter flyttede vi til Aastrup. Det er derfor i vort lille statshusmandsbrug i Aastrup, at mine barndomserindringer starter. I modsætning til mine søskende besøgte jeg ofte min…
Aarestrup - J M Gillan

Flyverstenen i Torstedlund

Denne sten er sat over den engelske Lancasterflyvemaskine (4 motors), som fladt ned her den 20. april 1945 kl. 11.40 nat. Det var arbejderne ved Konradsminde savværk, der tog sagen op. En komite dannedes og denne rejste stenen den 4. august…
Aarestrup - Stationsby

Aarestrup som stationsby

I 2006 skrev Niels Nørgaard Nielsen en artikel om Jernbanestation i Øster Hornum. I artiklen er nævnt at pojektet var nævnt i en Aalborg Avis Jeg fandt efterfølgende på forsiden af Aalborg Amtstidende den 29. april 1901: Hovedmanden…
Aarestrup - Selvejerbonde

Første selvejerbonde

Jens Jensen Smed i fb. af 29/7 1780. I Fæstekonditionerne af 7. april s. a. var besætningen 9 Heste, 5 Køer og Kvier, 7 Faar med nogle Lam, 1 Væder, 1 So med 5 Grise. Gaardsredskaberne var saa daarlige, at de skulde fornyes. Stuehuset skulde…
Aarestrup - Ørnsgaard Stenen

Ørnsgaards Stenen

Dette er den største sten jeg endnu har arbejdet med. Den er nok mellem 2½ og 3 Al høj og vejer ca, 1½ Tons ca. 3000 kg. Det var Fru Abelone Aldahl, der gerne vilde have en Sten ved Gaarden. I Pinsen 1942 tog da Niels Aldahl og Fru Abelone…
Landsbyhistorier.dk

Kildegaards Sten

Da jeg arbejdede med Enggaards Sten, der var den første af mine Gaardsten talte Søren Ræbild og jeg om, hvad egentlig Bisgaard tænkte om, at vi tog en Sten fra Kildegaards gamle Plads og opsatte den ved Enggaard. Det var vist et fejlgreb,…
Landsbyhistorier.dk

Enggaards Sten

Det var i 1899 at Jens P. Nielsen (Hede Jens) nedbrød Kildegaards Lade. En Grundsten blev liggende paa Stedet og en Tjørnehæk voksede op ogsaa over den der laa i den lille Skrænt der afsluttede Gaardens Have. I Efteraaret 1934 blev det bestemt,…
Aarestrup - Træskoindustri

Træskoindustrien

I hele forrige Aarhundrede var Sognet rigt paa Træskomænd, Træskokarle og Træskodrenge. Mange var dygtige, og der var Kappestrid og Konkurrence i Faget. Niels Boier kunde saaledes paa en lang Sommerdag hugge og hule 18 Par. Han var ogsaa…