Bindeballe Købmandsgård

Oplevelser fra Bindeballe og omegn

Navnet Bindeballe nævnes allerede i Løgumbogen i 1459 under navnet Byndeballi. I matriklen fra 1844 er stavemåden Bindeballe. Måske stammer Binne fra et sted, hvor man tøjrede kreaturerne, eller måske af personnavnet Benne svarende til…
Bindeballe - Grønbjerglund

Landmandserindringer

Naar jeg skal prøve at sætte saadanne paa papiret, finder jeg det i min situation nødvendigt at gaa saa langt tilbage i tiden som 1854, fordi mine bedsteforældre har fortalt og efterladte papirer har bekræftet, at i 1854 kom en ung mand…