Landsbyhistorier.dk

Sognefoged Peder Rasmussen

Peter havde sin egen måde at klare tingene på. Vi skal huske på, at den gang gik folk til sognefogeden, hvis der var noget, de var utilfredse med. En landmand i Lille Åskov, som havde slået vej græs, det skulle være til hø, havde…