Landsbyhistorier.dk

En mand ved navn Bakke

Her følger en beretning fra den tid, hvor en stor del af sognets gårde var ejet af Førslevgård. Resten hørte til Harrestedgård, Saltø eller Universitetet (klostergods i middelalderen). Gårdene var derfor pligtige til at yde hoveri på…