Sterup - Nøglekanon

Sabotøren

I vinteren 1942 eller 1943 havde jeg en overraskende oplevelse som følge af nogle misforståelser. Mens min far var inde at drikke formiddagskaffe, skulle jeg se efter en so, der skulle have grise. Vi var to drenge, Karl Erik Mouritsen…
Sterup - Slægtsgårde

Sterup omkring 1918

Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting. - Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det var ikke altid, der var helt fast grund under det hele, men vi gik i vore træsko den gang, så…