Landsbyhistorier.dk

En konfirmands trængsler

Min tidligere nabo fortalte om sin far, at faderen var blevet sendt ud at tjene, før sin konfimation. Den bonde i Flintinge, han tjente hos var meget nærrig, og drengen fik ikke nok at spise. Derfor måtte han spise grøft (malet korn beregnet…