Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Lidt om Sognerådet

Det var kun gårdmændene der kom i sognerådet og det var genstand for stor omtale at den belæste Væver Hans Larsen ude på Møllevænget kom ind i sognerådet. Han var meget betænkelig ved sådan at komme ind i gårdmændenes lag. Ved det…
Landsbyhistorier.dk

Det første sogneforstanderskab

Ved lov af 13. august 1841 - Anordning om Landkommunalvæsnet - fik landsognene et politisk organ kaldet sogneforstanderskaber. De var ansvarlige for fattig-, skole- og vejvæsenet. De skulle være med til at sikre god politiorden og støtte…
Landsbyhistorier.dk

Sognerådet 1929

Carl Jessenius Classen Født 18. februar 1873 på Vennerslund i Stadager sogn. Søn af godsindspektør på Hardenberg, Paul Eckardt Classen og hustru Thora Emilie, født Shur. Carl J. Classen bliver gift den 12. maj 1910 med Marie Julie Cloos,…
Aunslev - Sogneråd

Sognerådet

Min far, Thorvald Thulesen, blev valgt til sognerådet 1948-49 for de radikale. Da han var eneste medlem for de radikale, var han mange gange tungen på vægtskålen, når der skulle stemmes, men det var han god til at klare. Fra venstre:…
Landsbyhistorier.dk

Uddrag af sognerådsprotokollen

1921 ”Amtets Tilladelse for Glenstrup Kommune til at yde 900 Kr. til Istandsættelse af det elektriske Lys i Glenstrup Kirke forelå og godkendtes.” ”Under eventuelt fremkom Anders Andersen med, at Lærer Møller, Holmgaard, havde…