Bælum - Nørgaard (Kilde: Danske Herregårde)

Nørgård, Gyldenstjerne og Hvid

På vej fra Bælum by til Bælum Mølle passeres indkørslen til en større gård. Det er let at misse indkørslen, men prøv alligevel - Nørgård hedder gården, som har været byens fattiggård. Men også en herregård, ejet af Rosenkrantz-…
Borlev - Salpeterværk

Da Christian den 4. lavede krudt i Borlev

Den byggeglade gamle, kendte konge havde en særdeles uheldig hånd med alle sine krige, som han måtte tabe den ene gang efter hinanden, og som desværre også gav befolkningen uhyggelige afsavn og elendighed. Alligevel blev Christian firtal…
Bindeballe Købmandsgård

Oplevelser fra Bindeballe og omegn

Navnet Bindeballe nævnes allerede i Løgumbogen i 1459 under navnet Byndeballi. I matriklen fra 1844 er stavemåden Bindeballe. Måske stammer Binne fra et sted, hvor man tøjrede kreaturerne, eller måske af personnavnet Benne svarende til…
Bælum Mølle

Bælum Mølle - på toppen af Møllebakken

Møllebakken Nordvest for Bælum by ligger Præstens Høj samt Hejrebakken, der tilsammen bliver kaldt Møllebakken. Netop der, på det højeste punkt, knap 60 m. over havet står Bælum Mølle højt knejsende, synlig fra Rold skov i vest…
Bandholm - Havn 1800-tallet Qvades Pakhus

Slagsmål i Bandholm den 5 august 1812

Imellem Vejleby bønder og Soldater af det Slesvigske Infanteri Regiment. Der havde været travlhed og megen uro på Havnen i Bandholm den hele formiddag. Brænde var kørt til udskibning fra Knuthenborg skovene af Bønder fra Vejleby under…
Bælum - Fattiglem 27

En beretning om fattiglem nr. 27 på Bælum fattiggård

Dette er en beretning om fattiglem nr. 27 Jens Hansen Petersens liv og levned. Ved et tilfældig opslag i en af Bælum sogns gamle kirkebøger fra 1888 under ”Afdøde Mandspersoner” faldt Jens Hansen Petersens Tørslev navn blandt mange…
Bjerringbro - Hesselbjerg Teglværk

Erindringer om teglværksarbejdet

Den 27. april 1947 cyklede jeg ned på Hesselbjerg teglværk ved Bjerringbro, der havde jeg fået arbejde. Jeg skulle arbejde i lergraven. Mine naboer sagde også til mig, ”De kvæler dig", men jeg ville nu prøve, om jeg kunne holde det ud. Jeg…
Bølling - Børn på gynge

Barndomstid i Vork og Bølling

Jeg blev født i 1922, som nr.5 i søskendeflokken. Mine forældre havde en mindre landejendom i Vork, nuværende Vork Skolevej 15. Til ejendommen hørte en lille englod i den naturskønne Vejle Ådal, hvor åen slynger sig som en sølvsnor…
Landsbyhistorier.dk

Hageruppen - En særling

Af særlinge i Borsholm, havde vi en vi kaldte "Hageruppen". Han gik omkring og spillede på violin, men hans lillefinger måtte han binde med en tråd, da den ellers tog fejl. Engang var han på sin sædvanlige rute, da han kom gennem en skov.…
Landsbyhistorier.dk

Den lystige præst

Der var engang en lystig sognepræst i Boslunde. Han satte pris på kortspil og et veldækket bord. Iver Hansen var hans navn. Han blev i sin præstegård, da svenske soldater kom og indkvarterede sig her. Selv om den svenske besættelsesmagt…
Landsbyhistorier.dk

Fra storbyen til landsbyen

Fra at være født og opvokset i en storby som Aalborg (Vestbyen), og senere i livet flyttet til en lille landsby som Bælum, var noget af en omvæltning. At komme til et så lille samfund kræver ikke så lidt for at blive integreret/accepteret,…
Bindeballe - Grønbjerglund

Landmandserindringer

Naar jeg skal prøve at sætte saadanne paa papiret, finder jeg det i min situation nødvendigt at gaa saa langt tilbage i tiden som 1854, fordi mine bedsteforældre har fortalt og efterladte papirer har bekræftet, at i 1854 kom en ung mand…