Vinding KirkeEgnsarkivet f. tidl. Them Kommune

En lykkelig skæbne

Hvor heldig kan man være. Vores ane, Jens Pedersen Vejvad, blev født det år, men begyndte at føre kirkebog i sogn, men ikke nok med det. Udover dåben ses en senere meget spændende tilføjelse. Vinding Kirke (Kilde: Egnsarkivet f. tidl.…
Vemmelev Præstegård

Stakkels præst

I 1640 blev Anders Madsen sognepræst til Vemmelev og Hemmeshøj sogne. Han blev pastoratets sjælehyrde til 1682 og døde i 1691. I juli 1660 sendte han et brev til sin Allernaadigste Herre og Konning, kong Frederik III, og bad om penge…
Vester Nebel - Fattiggården

Vester Nebel fattiggård

Skæbner og minder fra 20 år som bestyrer... Tidligere tiders fattighjælp Når man læser om tidligere tiders fattighjælp og dets fattigvæsen, har det alligevel i loven været  sådan, at de fattige skulle hjælpes, men det kan jo også…
Vork - Vejle Å - Koldborg

Koldborg - gammelt voldsted og vadested

Koldborg er et gammelt voldsted og et vadested over Vejle ådal ved Vork. Selve voldstedet ligger lidt vest for Vork på nordenden af et langstrakt og stejlt højdedrag på kanten af Vejle ådal. Den yderste stejle del af højdedraget har sikkert…
Vingsted - Hjemsendelse fra Kolding Station

Flygtningelejren i Vingsted

Efter flere gode måneder i Fittinglejren får Paul Lund besked på at lejren skal nedlægges øjeblikkelig, og flygtningene overføres til Ålborg. Han får tilbud om at blive chef for den nyoprettede drengelejr i Vingsted, hvor følgende historie…

Vollundgårds fortid

Fra en gammel enestegårds saga på kanten af Randbøl hede. ”EGTVED SOGNS HISTORIE” af afdøde lærer Kvist danner grundlag for nogle af nedenstående oplysninger. Min mor havde adskillige møder med Kvist angående Vollundgårds…
Landsbyhistorier.dk

Skalk – skalk ikke - en skjald i skalkeskjul?

Der kom en mail med opfordring til at tage skalken op. Der er forår i luften. Og den spidse stank af gylle. Man kan gå en tur langs åen, mens man overvejer: Skal, skal ikke; skal, skal ikke, ... med 'k' på: Skalk, skalk ikke; skalk,…
Landsbyhistorier.dk

Fra Fattiggården

Anders Nielsen var født i Brakker på en gård midt i byen, hvor der i hans barndom var den første brugsforening. Anders var stærkt åndssvag, var hjemme til 12 års alderen. Da han blev større, blev han så griset, så de ikke kunne have…
Landsbyhistorier.dk

Mine krigeriske aner

Peder Vium er, hvis man fæster lid til den alder, der opgives i kirkebogen ved hans død, født omkring 1720. Hvor han stammer fra, vides ikke. I et skøde fra Krogsgaard i Gudum fra den 4. januar 1796, ses Peders Viums rigtige efternavn. (B77B…
Landsbyhistorier.dk

Heksen

Så sent som i 1940'erne var overtroen stadig blomstrende i landsbyen Viemose på Sydsjælland, hvor jeg er født. Min søsters svigermor- Trine, som i parentes bemærket var et elskeligt menneske, troede fuldt og fast, at en kone i nabolaget…
Landsbyhistorier.dk

Da tyskerne måtte kapitulere for svanerne

Jeg er født i 1937 og boede på Vormark Mølle indtil jeg var 7 år. I 1943 eller 1944 bankede det på vores køkkendør. Udenfor stod hjælpepræsten og en tysk officer med en pistol, der pegede lige på min mor, som åbnede døren. Tyskerne…
Vittarp - Kreatur som transport

Landsbyen Vittarp

Hvis jeg skal skrive lidt om Vittarp, bliver det historien om en gammel landsby som jeg har læst og hørt om og selv boet i 45 år. Ifølge den gamle Outrupbog omtales den helt tilbage til 1561, dengang skrev man Viaterp - i 1606 er det blevet…