Landsbyhistorier.dk

Ledøjes historie ganske kort

Navnet Ledøje stammer utvivlsomt fra oldtiden, men dets oprindelige betydning er uvis. Det anføres omkring 1370 som Ledøwe og Lethøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol. Det er i middelalderen, at man træffer på…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del I

Påstanden er rigtig, da en del af vores kirke stammer fra omkring år 1225, og da navnet Ledøje kan henføres til tiden omkring år 1370, hvor stedet er betegnet som Ledøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol. Vi har…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del II

Jeg lovede sidst at følge op på beretningen om vor gamle landsby, hvor jeg nåede frem til tiden omkring værnepligtens indførelse i 1849. Jeg fik ikke omtalt datidens skole og undervisning, der op til 1700-tallet var meget sporadisk og lemfældig.…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del III

Under Ledøje Bylaug's byvandring i forsommeren fortalte borgmesteren bl. a. om kirkens historie, og jeg bemærkede, at kirkens placering formentlig skal ses i lyset af Københavns biskops ønske om at have en række kirker placeret som led…
Landsbyhistorier.dk

Et hus i Ledøje og dets beboere

Da vi købte hus i 1957 var det lige det, vi havde ønsket os. Huset tiltalte os, det var på landet med den til tider gode luft, når køerne blev drevet gennem byen. Ved tilfældigheder blev vi interesseret i husets fortid, da vi fik fat…
Landsbyhistorier.dk

Kyenmanden og Slattenlangpatte

I meget gamle dage, flere hundrede år før fjernsynet blev opfundet, gik de lange vinteraftener bl.a. med at fortælle gamle historier og sagn, som var gået i arv fra generation til generation. Hver egn sine historier. Her er en af de få…
Landsbyhistorier.dk

Jul i Ledøje

Som jeg husker julen fra omkring 1934, det var småt for mange mennesker dengang, det var de små gavers tid, men maden og bagninger blev der gjort lidt ekstra ud af i anledningen af julen. Alle, som havde plads og muligheder for det, slagtede…
Landsbyhistorier.dk

Fastelavnsfesterne i Ledøje har gamle traditioner

Bylauget opbevarer en bog, hvor alle fastelavnsfesterne er beskrevet og regnskabsført fra 1948. - Her kommer et kik i bogen : I årene frem til 1960, hvor Ledøje-Smørum fik en centralskole, arrangerede de unge elever både fastelavnsfest…
Landsbyhistorier.dk

Ledøje forsamlingshus 100 år

I gamle dage før 1800 holdt man fester på gårdene for gårdmændene, og husmændene holdt deres fester hos en husmand. Kun høstfesten holdt man sammen på en af gårdene. Der var ingen, der holdt fester på kroer og der var ingen forsamlingshuse. Men…