Randers Realskole

Kulturchok Randers realskole 1947

Da jeg vågnede op til min 12 års fødselsdag den 26. november 1947, var min første tanke: Nu er du stor. Det syntes min far åbenbart også, for kort tid efter luftede han den tanke, at jeg skulle indskrives på Randers Realskole som elev.…
Rørby - Brugsforening ca 1910

Den tapre husmand

Der var engang en vinter på egnen omkring Rørby. Indbrudstyverier og ildspåsættelser hørte til nattens uorden. Hos Store Ole havde man slagtet grisen og anbragt de forskellige dele i sulekaret. Ole var på arbejde en aften, mens konen Kristiane…
Refsvindinge - Slibesten

Børnenes roller, pligter m.m.

Roller I 1950'erne fandtes ikke offentlige institutioner til børnenes pleje, omsorg og opdragelse: vuggestuer og børnehaver; disse funktioner varetoges alene af forældrene i hjemmet evt. i samarbejde med skolen. Pligterne Så længe…
Landsbyhistorier.dk

Ramløse By

I ældgamle sagn fortælles det at trolden "Ram" er løs i netop dette område, og deraf opstod selve navnet "Ramløse"… Ramløse er en meget gammel by – helt hvor gammel er ikke til at sige, men man kender til historien om en meget magtfuld…
Landsbyhistorier.dk

Gårdene

I Ramløse var der mange gårde, som alle lå meget tæt samlet omkring gadekæret. De tilhørende jorder lå så spredt i alle retninger og set med nutidens øjne i et nærmest kaotisk virvar. Først omkring 1700 tallet blev der sat mere…
Landsbyhistorier.dk

Kendte personer

Rønnekilde var i gammel tid en kæmpe gård, som i dag er udstykket til flere mindre gårde. Lars Petersen, hvis mindesten i dag kan ses på hjørnet ved indkørslen til skolen, boede dengang på Rønnekilde. Han studerede på Frederiksborg…
Landsbyhistorier.dk

Møllen

Lars Jensen ejede Møllebjerggård (nuværende "Steak House") og byggede møllen i 1882. I 1894 købte Niels Pedersen møllen efter at have arbejdet der siden 1888. I 1908 brændte møllen og i en periode blev en dampmaskine anvendt, således…
Landsbyhistorier.dk

Søen

Landet hævede sig i yngre stenalder og fjorden blev til Arresø. Omkring år 1560 tog sandflugten fart. Bydinge å blev sandet til og to vandmøller langs åen stod i år 1600 øde og forladte. I årene efter tilsandingen steg vandstanden kraftigt…
Landsbyhistorier.dk

Moderne tider

I 1945 efter 2 verdenskrig blev den nye skole anlagt (matrikel 2a). Indtil da fandtes vandforsyning kun via brønde og der var ingen vejbelysning i byen, men dette kunne ikke længere bære en "moderne" by. Ramløse Borgerforening blev dannet…
Landsbyhistorier.dk

Udstykninger

Henover tiden er der sket flere udstykninger til både sommerhus- og helårs boligområder. Bl.a. Søkrogen, Byvej, Kirsebærvej, skytteforeningen (26. kreds), andelsforeningen Møllelodden og vores område, som til at starte med bestod af 2…