Vorde - Gade

Minder fra århundredes første del i Vorde Præstegård

Præstegården I Vorde var det fjorden, vi kyssede som små - grenen af Limfjorden, dersom et blåt bånd kranser sognet. Her badede vi om sommeren og skøjtede om vinteren. Kirken ligger højt på bakken, som den har ligget i hundreder af…