Indlæg

Aunslev Overby - Alfhøjgård

Alfhøjgård - Slægtens historie

Vi skal til Frørup sogn for at få de tidligste kendte oplysninger om slægten Hans S. Hansen. Her boede gårdfæster Hans Hansen (kaldet Brabrandt). Han var født ca. 1733 og var fæster af en af de 4 gårde, der blev sammenlagt til gården…
Aunslev Overby - Christiansminde

Christiansminde

Christiansminde var tidligere fæste under Juelsberg, men blev 1854 frikøbt af Abelone og Christian Pedersen, som 3 år forinden havde fået den i fæste, han skødede i 1898 ejendommen til sin søn, Dines Pedersen, som er født på ejendommen…
Aunslev Overby - Christoffersminde

Christoffersminde

Gården Christoffersminde er en af de 3 gårde der ligger på Kertemindevej. Den første ejer jeg kan huske hed Christoffer, hans datter, Helga, blev gift med Kristian Madsen, han stammede fra Langeskov, Helga arvede gården efter sin far. Jeg…
Aunslev Overby - Højgård

Højgård

Det ældste kort over Avnslev by er fra 1788, på dette ligger Højgård, hvor den også ligger i dag, den ligger på Krages banke, hvor Bymosegård, som lå meget tæt på Højgård, også har ligget. Et gammelt sagn fortæller at Avnslev…
Aunslev Overby - Mensalgård 2009

Mensalgård

Mensalgården var underlagt kirken, mensal betyder kirkegods, hvor ejeren havde pligt til at køre for præsten, ejeren skulle også kører for Kapellanen som boede på gården. Engang karlen skulle kører for ham, kørte han rundt om møddingen…