Landsbyhistorier.dk

Brorupgaard

Følgende ”røverhistorie” er optegnet af Nils Peder Pedersen: ”Der skal i gamle Dage have boet en Røver i Brorup, den gang var der Sejlads i Saltø Aa. Til sidst drev han nok sine Fribyttertog for vidt; han kunde nok ikke kende forskel…