Vemmelev Præstegård

Stakkels præst

I 1640 blev Anders Madsen sognepræst til Vemmelev og Hemmeshøj sogne. Han blev pastoratets sjælehyrde til 1682 og døde i 1691. I juli 1660 sendte han et brev til sin Allernaadigste Herre og Konning, kong Frederik III, og bad om penge…