Landsbyhistorier.dk

Den første Høkerhandel i Torsted

Oprettede Niels Knudsen i sit Bolsted, som han byggede op. Han solgte Kaffe, Sukker, Svovlstikker og Tobak m.m. Bag paa Døren i Stuen førte han Regnskab med Kridt paa de Folk, der købte paa Kredit. Det var et uheldigt Sted. Han holdt nemlig…
Landsbyhistorier.dk

En Smedje i Torsted

Jens Christensen Randers(hus), Torsted havde en Datter Ane Marie, der var gift med en Smed Christian Larsen. Han byggede derfor et Hus til dem ca. 1 km. Nord for Gaarden hen mod Holmskovgaard ved Østsiden af Vejen der hen til. Til Huset lagde…
Torsted - Joen den vildtbefarnes sten

Joen den Vildtbefarnes Sten

Det var først efter mange lange Overvejelser, at jeg i det hele taget vovede mig til at tænke paa at udføre en Mindesten om den første kendte Person i Aarestrup Sogn, nemlig Joen Viffert, der ejede Torstedlund i 1300erne. Jeg talte med…
Landsbyhistorier.dk

Holmskovgaard brændte

Den 14.november Kl. ca. 7 Aften, medens Christen Jakobsen, Holmskovgaard sad og spiste Nadver hørte de en underlig Lyd. De troede først at det regnede og saa at det haglede. Da de saa ud var der Ild i Laden, og det elektriske Lys i Stalden…
Landsbyhistorier.dk

Slægten på Holmskovgaard

Denne Gaard laa forhen lige Vest for Nr. 6, hvor denne nu har Have. Søren Christensen, der var Fæster i 1688 er sandsynligvis Søn af Christian Sørensen der nævnes 1664. Byrial Justesen skyldte i 1707 i Landgilde 7 Skp. Rug og 7 Skp.…
Landsbyhistorier.dk

Landsbyskolelærer i 1960

Undertegnede var knap 22 år gammel, da jeg pr. 1. februar fik vikarjob i Torsted Skole. Jeg manglede på daværende tidspunkt et år i at afslutte min læreruddannelse fra Hjørring Seminarium. Det var en "enelærerskole" med kun et klasseværelse,…
Torsted - Første skole

Første Skole i Torsted

I sin smukt indbundne og håndskrevne bog skriver Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup følgende: Den første Vinter fra 1/11 1861 – 1/5 1862 blev der holdt Skole i Christen Christensen Ottes Storstue og Børnene havde Legeplads paa vejen.…