Landsbyhistorier.dk

Min barndoms landsby

Lindbjerg er en lille landsby, som hører under Harridslev sogn, Støvring herred og det gamle Randers Amt. Nærmeste byer er: Hald og Gjerlev mod nord - Mellerup og Randers Fjord mod øst - Harridslev og Gimming mod syd/sydvest - Mejlby og…
Landsbyhistorier.dk

Hver by sin heks, - hver sogn sine trolde

skrev Drachmann i sin ”Midsommervise”. I fordums tider var der også enkelte blandt befolkningen i Bælum og Solbjerg sogne, der beskæftigede sig med hekseri og trolddomskunster, - men det er meget få af disse begivenheder vi har kendskab…
Landsbyhistorier.dk

Bakkehøjen

Et sagn fortæller om en hændelse ligeledes i Lille Brøndum. En slægt ved navn Ladefoged havde i lange tider haft en gård i byen. Nu var det, at en udenbys boende mand ønskede sig gården og søgte ved alle lejligheder at få familien fordrevet. En…
Lerbæk - Mølle

Lerbæk Mølle

Hans Kristian Andersen arbejdede ved landbruget til omkring 18 års alderen, inden han kom i lære som møller på Lerbæk Mølle. Den lå omkring 7 km vest for Vejle ad landevejen mod Jelling. Der krydser Grejs å landevejen. Åen udspringer…
Landsbyhistorier.dk

Tejlværksejer Hans Larsen

Hans Larsen døde da han var 77 år gammel i 1916, i hans liv nåede han en hel del resultater. Han er født i Gelsted den 23. maj 1839, og døbt 22. juni 1839, hans forældre var Lars Hansen og Maren Pedersdatter. Han kom ud at tjene…
Landsbyhistorier.dk

Et hus i en del af en landsby

Vores hus var og blev et gammelt bindingsværkshus med alle et sådans dyder og udyder. Far mente at det kunne være en 100 år gammelt, men jeg tror det var ældre, måske fra begyndelsen af 1800-årene, og muligvis udflyttet efter udskiftningen.…
Landsbyhistorier.dk

Vejen - Lemvig i 50-erne

Skrænten, hed vejen. Ikke fordi den var stejl, men den lå på kanten af dalen. Vejen var lukket i en rhombelignende firkant. I bunden var der en lille trekant beplantet med hybenroser. I et af trekantens spidser rejste en høj flagstang sig.…
Landsbyhistorier.dk

Ska’ vi gå i biffen?

Det var i 1950 eller 51. Jeg var 6 år, og jeg var i biografen for første gang. Det var i Lemvig Biograf Teater, som var den eneste biograf i byen. Jeg var bragt med af min 8 år ældre storesøster. Prisen var 35 øre for en børnebillet.…
Landsbyhistorier.dk

Ledøjes historie ganske kort

Navnet Ledøje stammer utvivlsomt fra oldtiden, men dets oprindelige betydning er uvis. Det anføres omkring 1370 som Ledøwe og Lethøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol. Det er i middelalderen, at man træffer på…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del I

Påstanden er rigtig, da en del af vores kirke stammer fra omkring år 1225, og da navnet Ledøje kan henføres til tiden omkring år 1370, hvor stedet er betegnet som Ledøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol. Vi har…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del II

Jeg lovede sidst at følge op på beretningen om vor gamle landsby, hvor jeg nåede frem til tiden omkring værnepligtens indførelse i 1849. Jeg fik ikke omtalt datidens skole og undervisning, der op til 1700-tallet var meget sporadisk og lemfældig.…
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del III

Under Ledøje Bylaug's byvandring i forsommeren fortalte borgmesteren bl. a. om kirkens historie, og jeg bemærkede, at kirkens placering formentlig skal ses i lyset af Københavns biskops ønske om at have en række kirker placeret som led…