Landsbyhistorier.dk

Vand i mælken

I et skuespil af Henrik Hertz hedder det: “Man har et ordsprog/ som ingen forklejner/ på Amager malker man helst/ når det regner.”

Da bestyrelsen for Nordrupvester Andelsmejeri holdt møde den 15. oktober 1907, forelå der en anmeldelse fra ungkarl A. Petersen om, at hans husbond, gårdmand P. K. Petersen havde hældt vand i en mælkejunge med sødmælk til mejeriet samme dag. Poul K. Petersen deltog som bestyrelsesmedlem i mødet. Han nægtede. ”Det henstilledes til Poul K. Petersen at få klarhed i denne sag i løbet af fire dage”, står der i protokollen. Han underskrev ikke selv protokollen.

Fire dage senere er der bestyrelsesmøde angående Poul K. Petersens forfalskning af mælk leveret på mejeriet. Han var selv til stede ved mødet og bekendte, at han havde hældt vand i den mælk, der var blevet leveret på mejeriet.

Bestyrelsen vedtog at afholde ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober og stille følgende forslag:
”P. K. Petersen skal betale en mulkt af 500 kr. efter lovenes paragraf 16 samt får lov til at levere sin mælk på mejeriet, til han får afhændet sin ejendom dog ikke over 1. april”.

Det vedtoges at stille forslag om betaling efter fedtindhold og give mejeribestyreren et pålæg af 200 kr. Endelig bestemte bestyrelsen, at Poul K. Petersen ikke skulle indvarsles til at give møde i bestyrelsen mere.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog mulkten på 500 kr. til Poul K. Petersen og hans udtræden af mejeriet den 1. april 1908. De 500 kr. blev fordelt med 250 kr. på sommerhalvåret og 250 kr. på vinterhalvåret.

Den 8. april 1908 stemte man på en ekstraordinær generalforsamling om en ansøgning fra boelsmand Poul K. Petersen af Terslev om at blive andelshaver i mejeriet. Det blev forkastet med 31 nejstemmer og 19 jastemmer.
Antallet af jastemmer er lidt overraskende. Hvad der lå bag, fremgår ikke af protokollen.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.