Søllinge - Skole

Skolegang i Søllinge

I den røde bygning til venstre startede Klaus Berntsen sin skolegang omkring 1850. Herom fortæller han: Der var den Gang kun én Skole, som laa tæt ved Kirken i Søllinge By. Ude paa Legepladsen fandtes en Brønd hvis vand vi i Frikvarteret…