Alsted - Møns Tugthus

Strid degn

Der går mange historier om stridigheder mellem præster og degne. Der fortælles endog om slagsmål mellem præst og degn i kirken. Utallige klager blev sendt til provst, biskop og så gar til kongen. Wilhelm Cardes hed en student født…