Landsbyhistorier.dk

Stormflod og Zar Peter den store

Gedesby blev ramt at stormfloden i 1872 og mange mennesker druknede. Mit senere fædrene hus lå en smule højere end andres i byen og blev derfor heldigvis stående. I 1716 havde byens kro prominent besøg af Zar Peter den store af Rusland.…