Landsbyhistorier.dk

Neumanns brev til kongen

Til Kongen, Det var den 26de i forrige måned i mørkningen, da jeg var beskæftiget med mit høstarbejde, navnlig at hjemføre hvede, at nuværende sognefoged Anders Olsen i Fjenneslev kom til mig i min gård, og forlangte; at min karl,…