Landsbyhistorier.dk

Løngange

Ligesom herregårde har spøgerier, er der rigtig mange af dem, der if. folketroen havde ”løngange”, dvs. hemmelige gange/tunneler under jorden. Så kunne folk fx flygte ud fra en belejret herregård eller herremanden kunne uset besøge…
Landsbyhistorier.dk

Røverne i Tofteskov

Det er svært at forestille sig røvere i den lille Tofteskov ved Slagelselandevejen nær Harrestedgaard, men Niels Peder Pedersen har i al fald optegnet flg.: ”Den kørende Post [der var også gående post dengang] mellem Fuglebjerg og…
Landsbyhistorier.dk

Langdyssen i Harrestedgaards skov

”I Harrested Skov ligger en delvis forstyrret Langdysse. Den er bevokset med Bøgetræer. Retningen er Nord til Syd. I den nordre Ende er der taget Sand, og ved den Lejlighed, blev et lille Gravkammer ødelagt. Det var opsat af små Sten ……