Landsbyhistorier.dk

Dolketidsgrav i Tønning skov

I 1967 udgravede arkæologer og lokale folk en underlig stenforekomst i Tønning Skov. Længe havde skovfolk været opmærksom på et sted, hvor en masse sten var placeret på et højtliggende plateau i udkanten af skoven, men ingen turde gætte…
Landsbyhistorier.dk

Stationsliv i Tønning

Hvert år i maj måned, når køkkenhaven først pløjes og siden kultiveres til såbed, så dukker de frem igen og igen. Nogle rustrøde jerndimser i henholdsvis 13 og 16 cm's længde. De har holdt skinnerne fast i svellerne, som engang lå…