Landsbyhistorier.dk

Kongebesøg i Grynderup skole 1929

Ordret afskrift af side 35 i bogen "Smaa Tildragelser 3" skrevet af Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup i 1929. der lyder således: Den 3.Oktober 1929 var der Kongerevy paa Gdr. S. P. Nielsens Markj, Kjemtrup Nygaard, hvor Kong Chr, lX…