Indlæg

Fodby - Tværhavegård brænder

Tværhavegaard brænder

Den 24 oktober 1934, klokken 10.30 om aftenen, brændte Tværhavegård, en brand der lagde udlængerne i aske. Chr. Jensen og hans hustru Thora Julie Hansen var bortrejst og var på vej hjem fra Fodby station, hvor deres søn Karl havde hentet…
Fodby - Jens Christian Jensen

Tværhavegård mat. 18 gammelt nr. 15

Gården ligger smukt i nærheden af Saltø Skov, ca. 2 km fra Fodby, den var indtil 1914 gammel og udslidt. Så man byggede et nyt stuehus i villastil i 2 etager. Det har Frontspis og tegltag. Avlsbygningerne er bygget i årene 1900 til 1914.…
Fodby - Tværhavegård

Christian Jensen Tværhavegård fylder 70

Den 15 maj 1943 blev Christen Jensen 70 år, Han er født på Tværhave gård har levet og arbejdet hele sit liv på Fodby egnen. Hans fader døde ret tidligt i 1886, derfor måtte han bestyrer gården for sin moder, selv om han var ret ung. Christen…
Landsbyhistorier.dk

Kirkebjerggård

I 1771 er det Niels Jensen, der havde gården i Arvefæste, han er døbt i 1749, og dør i 1827, blev gift med Anne Jensdatter, døbt i 1756. Husstanden på kirkebjerggård er i 1787 er således: Niels Jensen Gårdmand Anne Jensdatter Hustru Ellen…
Fodby - Smeden Holger Christensen

Smeden i Fodby - Holger Christensen

En stille formiddag over kaffe, en rullepølsemad og en tør Whisky, fortæller han om sit liv. “Jeg er født i Skellerup Svendborg sogn, hvor min far var smed og husmand. Far hed Frederik Christensen og mor hed Johanne, de blev gift i…
Fodby - Fodbygård

Fodbygård

Fodbygård var en gammelt sædegård. En sædegård er en stor gård hvor ejerens kunne bo. Til sædegården var knyttet nogle privilegier, først og fremmest skattefrihed og tiendefrihed for jorden. Indtil enevældens indførelse i 1660, var…
Fodby - Katrinelund

Katrinelund brænder

Katrinelund blev som alle de andre gårde i Fodby, købt til arvefæste under Fodbygaard i 1795. Det var Ole Olsen som på denne måde købte den fri. Han var gift med Kirsten Poulsdatter 4 børn og havde et plejebarn fra opfostringshuset.…
Fodby - Bregnebjerg telefoncentral

Bregnebjerg telefoncentral

I 1881 blev den første telefoncentral oprettet i København, med 22 abonnenter. Samtalerne ekspederedes af en telefonist, som kunne - men ikke måtte - lytte til samtalerne. Jobbet som telefonist gav naturligvis et indgående kendskab til…
Landsbyhistorier.dk

Oversognet og nedensognet i 1880

Sognet var skilt i to dele, der var oversognet der var Fodby, og nedensognet som var Bistrup, Skraverup og Stenbæksholm. Grunden til at man brugte denne betegnelse i 1870 og 1880-erne, var at man betragtede Fodby som den fine ende. Det var…
Landsbyhistorier.dk

Lidt om Sognerådet

Det var kun gårdmændene der kom i sognerådet og det var genstand for stor omtale at den belæste Væver Hans Larsen ude på Møllevænget kom ind i sognerådet. Han var meget betænkelig ved sådan at komme ind i gårdmændenes lag. Ved det…
Fodby - Kirken

Præster og Kapellaner i Fodby

Fodby kirke er fra slutningen af 1100-tallet, og begyndelsen af 1200-tallet. Den havde sin egen præst indtil 1555, hvor den i et klemmebrev blev anneks til St. Peders Sognekirke i Næstved. Det passede dog ikke sognets beboere så de gjorde…
Landsbyhistorier.dk

Fodby - Lov og vedtægter fra ca. 1650

Hvornår denne lov er skrevet ved jeg ikke, men i en landsby hvor man var fælles om markarbejdet og mange andre ting var det nødvendigt at have visse love at rette sig efter. 75% af befolkningen arbejdede ved landbruget. Folk blev ikke så…