Landsbyhistorier.dk

Flystyrt ved Gyrstinge Sø

I august 1944 styrtede en engelsk Halifax ned i udkanten af Gørlev Mose ved Gyrstinge Søs sydøstlige ende. Flyet standsede ikke langt fra et lille husmandssted uden at bryde i brand. Besætningen, som på nær en, sprang ud med faldskærm.…
Landsbyhistorier.dk

Christian IV´s søn

En anden version af Gyrstinge Præstegårds brand fremgår af A. F. Elmquists novelle ”Mølleren i Gyrstinge”. Den udkom i 1828 i ”Læsefrugter”. Novellen hævdes baseret på to håndskrevne, nu forsvundne ark efterladt af Anders…
Landsbyhistorier.dk

Da præstegården brændte

6. maj 1663 brændte Gyrstinge Præstegård ved højlys dag. Gyrstinges sognepræst Jens Poulsen Sascerides, hans hustru Marie Christensdatter, hendes bror, provst Henrik Thygesen Colding, Bringstrup - Sigersted, to tjenestepiger og et lille…
Landsbyhistorier.dk

Pastorinde Skrap

I 1774 blev den residerende kapellan ved Stubbekøbing Kirke, den 43-årige Jens Daniel Wedel, kaldet til sognepræst i Gyrstinge og Flinterup sogne. Han døde i 1792 efter en bispevisitats, hvor alt gik grueligt galt. Inden visitatsen forsvandt…
Landsbyhistorier.dk

Bispevisitatser i Gyrstinge

I gamle dage så præster, degne og skoleholdere ikke frem til visitatser med større glæde. En visitats var nærmest en eksamen. Bisperne kontrollerede embedsbøgerne og bedømte skoleelevernes kundskaber. Under kirkevisitatsen måtte præsten…
Landsbyhistorier.dk

På ferie i Gyrstinge Brugs 1911

I 1911 var en dreng på 10 år på ferie i Gyrstinge Brugs. 72 år senere nedskrev han sine erindringer om det ophold, der havde gjort et stort indtryk på ham. Hans søster, den 19-årige Martha var netop blevet gift med uddeleren, Christian…