Monstrup - Søren og Kirsten
,

Søren Nielsens erindringer

En arbejdsmand fortæller om tiden fra 1908 - 1980 Min fars forældre Min fars mor er født den 23 marts 1848 og blev døbt Gjertrud Katrine. Jeg ved ikke efternavnet. Hun blev født i Stubberup i Oue sogn i den gård, vi kaldte Ræbiles…
Landsbyhistorier.dk

Mere om firlingerne fra Magleby

Kirsten Karoline Nielsen født Hansen, er en af firlingerne. Hun havde en fattig barndom med mange søskende. Der var 5 halvsøskende og 6 helsøskende, hun bliver konfirmeret sammen med sine 3 tvillingesøstre i 1872, som 14 årig. Hvorefter…
Landsbyhistorier.dk

Karen Jeppesen - Tipoldemors Lillesøster

Karen Jeppesen er født i Marstal 13 januar 1821 datter af Inger Madsdatter, hendes fader er sømand Peder Rasmussen Jeppesen Marstald. Karen Jeppesen er lillesøster til vores tipoldemor Ane Kirstine Jeppesen. Karen bliver konfirmeret i 1835…

Den levende begravede hest i Malle

På en gård i Malle var dyrene blevet syge. Gårdejeren troede, at en kone på nabogården forheksede dyrene. Som modgift begravede han en levende hest i markskellet. Ovenpå lagde man en sten med tre jernkiler, så hesten ikke gik igen. Stenen…
Landsbyhistorier.dk

Oldefar og oldemor i Magleby

For at forstå oldemor og oldefars liv, har jeg stykket noget sammen om de fattige i Danmark og om deres vilkår. De fattige på landet kom især fra husmands og daglejer gruppen og de kan inddeles i 3 grupper: 1. De bofaste der mere eller…
Mern - Købmandsgården 1912

Brændevinsdommen i Mern af 31. juli 1876

Brændevinsdommen i Mern mildner luften for hele Danmarks brugsforeningsbevægelse.  I Danmark indføres i 1856 ”Den frie Næringslov”, en lov, der bryder med købstædernes eneret (som Præstøs) til at handle. Mernboerne kan nu frit…
Mern - Belladonna rod

Pastor Arentz i Mern (1755-1769)

Pastor Arentz og hans lemfældige omgang med Belladonnaer og især den meget giftige plante: ATROPA BELLADONNA Magister, Hans Vilhelm Clausen Arentz, kaldes 1755 til Mern kirke som afløser for sin svigerfader (provst  i Bårse herred gennem…
Landsbyhistorier.dk

Ingen kan vide sig sikker

I G. Th. Graversens bog: Gårde og slægter i Salling og Hardsyssel kan man læse, at gården Frøjk i Måbjerg i 1683 var en dobbeltgård (den ene var øde, og at der i 1687 - 88 var to fæstere Niels Christensen og Christen Nielsen. Det…
Landsbyhistorier.dk

N. P. Nielsen lærer i Menstrup

Nielsen var lærer i Menstrup i 36 år, han var født som søn af grd. Chr. Nielsen Størlinge senere Lille Tvede 4 Næstelsø sogn. Han var født den 27 oktober 1863. Han trak sig tilbage, sammen med sin hustru Zerine Nielsen i 1929, og bosatte…
Landsbyhistorier.dk

Firlingerne i Magleby ved skælskør

Min mormors farfar var Hans Hansen. Han er født på Langeland den 20. juli 1820 i Vindeby, Lindelse sogn og var søn af Hans Godtfredsen og Maren Madsdatter. Han var husmand og daglejer, og blev gift første gang i 1842 i Lindelse med Ane Kirstine…
Landsbyhistorier.dk

Nedmaningen i Marvede præstegård

Hyllinge har siden Reformationen stort set altid haft præst fælles med Marvede, og i en af de gamle længer i Marvede Præstegaard ragede en egepæl op over lergulvet. Det hed sig, at pælen var sat, hvor en karl, der tjente i præstegården,…
Landsbyhistorier.dk

Den hovedløse rytter

"Fra Mortensdag til Skt. Hansdag rider den Hovedløse Rytter fra Marvede ad Taastrupvejen. I Taastrup By drejer han til venstre, hen forbi Gartneriet, og forsvinder ude i Donerne, og saa staar Donerne i lys lue. Det er Lygtemændene, der tager…