En farlig klatretur for 100 år siden

Vindmøllen Min far har fortalt hvordan han som en stor dreng en dag kravlede op i vindrosen, der dengang stod i det lille anlæg, hvor Egtveds første vandværk stod nedenfor den gamle præstegård. Han var søn af manufakturhandleren i…

De gamle årbøger fortæller om Egtved sogn

Her følger en afskrift fra den gamle lokalhistoriker, H. P. Sørensen, med hans egen typografi, den gamle retskrivning, som jeg synes ville være synd at ændre ved Egtved kirke engang inden restaureringen, den store kakkelovn ses til…
Egtved - Helga Andersen

En livskraftig gl. forening i Egtved

(som også måtte bukke under til sidst) Egtved Sogns Husmoderforening Sådan stiftedes den første forening i byen under den mørke krigstid. Foreningen var hovedsagelig for kvinder, selvom enhver kvinde og mand fra land og by kan opnå medlemskab,…
Hjelmdrupgård, Egtved

Hjelmdrupvej i Egtved og om gården, den fik sit navn fra

Vejen stik øst fra Egtved mod gårdene Ballesgårde, Hjelmdrup, Borlev og videre mod Gravens er ikke så gammel. Der findes et gammelt foto på arkivet, hvor vejen bliver etableret som beskæftigelsesarbejde ved håndkraft i 30'erne. Billedet…
Egtved - Miss Florens

Miss Florens - Balletdanserinden fra Egtved

”Balletdanserinden” fra Bakken Der er sikkert ikke mange, der i dag husker den bedrøvelige skikkelse, Miss Florens, men for mange år siden var hun en kvinde, man både lo og havde vel også lidt ondt af. Hun optrådte med en uhæmmet…
Egtved - Brunkager - Jødekager - Vaniljekranse

Egtvedborgere fortæller til børnebørn om deres barndoms jul

Traditioner og forberedelser til julens højtid er ret så faste og ændres ikke synderligt gennem tiderne. Det bekræftes til fulde gennem de små beretninger her, hvor en skoleklasse har opfordret deres bedsteforældre til at skrive om deres…
Egtved - Tørv på lastbil

Moser og tørvegravning under 2. verdenskrig

I midten af 1800-tallet, inden den systematiske dræningsindsats begyndte, var 20-25% af Danmark dækket af moser, som næsten alle var tørveproducerende. De var en vigtig brændselskilde og havde derfor også en økonomisk betydning. Ved kortlægning…
Egtved - Kirke - Tårnet

Egtved kirkes synsforretning og restaurering

Nedenstående omhandler Egtved kirkes synsforretninger 1861 til 1963, og restaureringen i 1972. Egtved kirke som den tog sig ud inden den store istandsættelse 1972 Tiden før 1861 Egtved kirke er en af vore allerlængste, romanske landsbykirker,…
Landsbyhistorier.dk

Fregatten kom til byen

Jeg vil her tilføje nogle oplevelser fra min barndom i Ebeltoft. Jeg gik under kælenavnet Basse. Er søn af Åse Skjerning Larsen og Knud Gerner Larsen. Min far var borgmester fra 1958 til 62 hvor vi flyttede til Haslev. Jeg har en søster…
Egtved Udgravning

En vikingetidsbebyggelse navngav Egtved

Det har gennem årene undret flere i vores lille by i Egtved, at kirken lå ret alene og isoleret på et tved, et højdedrag nord for den øvrige bebyggelse. Byen er som bekendt koncentreret i en dalsænkning, hvor vejene fra henholdsvis Vejle…
Landsbyhistorier.dk

Bjærgmænd og eliefolk

Den gamle Villads, fæster på Hæsumgaard 1789 i Ersted - han boede i den allervesterste og sønderste gård - det var sådan en heksemester, og han kunde komme deher bjærgmænd og eliefolk i tale, når han vilde. Så boede der en bjærgmand…

Egtved tilhørte engang kongen

Indtil 1765 hørte Egtved sogn under Kolding Rytterdistrikt. Det indebar at bønderne var fæstebønder og skulle stille med en rytter til landets forsvar i krigstid. Derudover havde bønderne pligt til at køre med varer og aflevere en vis…