Kolding - Skoleglideren OY-28 med Kaj Deuleran ved styrepinden

Den spæde start på svæveflyvning

Kolding Flyveklub blev stiftet den 14. februar 1937 og er en af de ældste svæveflyveklubber i Danmark. Ti år tidligere var de første svæveflyvninger foretaget ved Gilleleje af studerende ved Polyteknisk Læreanstalt. Op til klubbens start…
Kvistgaard - Valdemar Jensen

Arbejdsvægring på Kvistgaard Teglværk

Kvistgaard Teglværk blev ved århundredeskiftet – ligesom mange andre af egnens teglværker – drevet ved hjælp af mange udenlandske arbejdere. Svenske arbejdere var der en del af, men især polske arbejdere havde job i teglværkssæsonen. Ejer…
Landsbyhistorier.dk

En gammel Landhåndværkers erindringer

I ældre tider var landhaandværkeren ikke anerkendt som haandværker, i altfald ikke bygningshaandværkeren, i modsætning til byhaandværkeren. Dette skyldtes vel den tids byggemaade paa landet, hvor der kunne anvendes folk til byggearbejdet,…
Landsbyhistorier.dk

Salmedigter og godsejer

1687-1702 var magister Didrik Grubbe sognepræst i Kvislemark-Fyrendal. Navnet Grubbe antyder, at han var adelig. Men det var han nu ikke. Hans far var skrædder i Store Heddinge. Han blev født i 1656, kom på Køge Latinskole og i 1678 på…
Landsbyhistorier.dk

De første præster

Wiberg er hovedkilden til den præsterække for Kvislemark-Fyrendal sogne, der begynder i 1520. Dengang hed sognene Vindinge-Kvislemark. Præstegården lå oprindeligt ved hovedgården Vindinge, men blev i 1648 flyttet til Kvislemark. Søren…
Landsbyhistorier.dk

Den forsvundne landsby

Krista Tøt, 1911 - 1993, begyndte at skrive i 1979 - Huse som ikke er mere! Jeg er nu naaet til Knopper, hvor der i min barndom var jernbanestation og Købmand samt 11 huse, og naar det dengang var almindelig med 10, 12 eller 14 børn kunde…
Landsbyhistorier.dk

Præst og tøffelhelt

I 1715 blev Johan Thomas Vilhelm Johansen Prom kapellan hos sin far, sognepræst Johannes Nicolai Prom, i Krummerup-Fuglebjerg. Tre år senere blev han sognepræst her. Hans kone, Barbara Johansdatter Neergaard, var en strid dame. Efter…
Landsbyhistorier.dk

Kort om Kundbys historie

I Kundby har vi i dag som mange andre landsbyer, en Kirke, et Gadekær, en Brugs og Skole, (Center Kundby hvor der er Skole; Fritidshjem, Børnehave og en lille hal.) Sådan har det ikke altid været. I halvtresserne havde vi et rigt handelsliv…
Landsbyhistorier.dk

Det første sogneforstanderskab

Ved lov af 13. august 1841 - Anordning om Landkommunalvæsnet - fik landsognene et politisk organ kaldet sogneforstanderskaber. De var ansvarlige for fattig-, skole- og vejvæsenet. De skulle være med til at sikre god politiorden og støtte…
Landsbyhistorier.dk

Dannebrogsmand og gårdmand

Den 28. januar 1813 blev Hans Nielsen, gårdmand i Quislemark, udnævnt til Dannebrogsmand. 10. februar bliver hæderstegnet sendt til Det Danske Kancelli. Hæderstegnet fik han på Landhusholdningsselskabets anbefaling. Det fremgår af "Protokollen…
Landsbyhistorier.dk

Vandt over dommeren

Fra 1879 til 1885 var Victor Heise sognepræst i Kvislemark-Fyrendal Sogn. Han havde tidligere været adjunkt ved Sorø Akademi og i ti år sognepræst i Pedersborg-Kindertofte Sogn. Han skrev om lægestandens stilling til spørgsmålet om…
Landsbyhistorier.dk

Storken kom for tidligt

I 1702 fik Kvislemark-Fyrendal Sogn en ny sognepræst. Han hed Mathias Henningsen. Mens han var præst i et jysk sogn, kom han grueligt galt af sted. Hans hustru fødte deres første barn, før der var gået ni måneder efter ægteskabets…