Indlæg

Store Restrup - Slot 1723

Herregården, husmandskoloni og skole

…fra gods til oprettelse af Danmarks største husmandskoloni i hundredåret for dens udstykning... og om husmandsskolens oprettelse i hovedbygningerne... til dens endeligt som højskole... Set med et barnebarns øjne: - en efterkommer af en…