Landsbyhistorier.dk

Familien Vase i Kærby Vasehus

Søren Vase fra Kærby Vasehus var i stadstøjet, da han trådte ind i Hem Kirke den 29. oktober 1898. Det var hans 26 års fødselsdag. Hans ærinde skyldtes dog ikke fødselsdagen, men at han på denne dag skulle giftes med Jensine.

Han hilste på sognepræst Skjerbek, som skulle forrette vielsen. Esben Andersen kom hen og gratulerede med fødselsdagen. De to var i familie, så det var naturligt at vælge ham som forlover. På en dag som denne savnede Søren sin nærmeste familie. Hans mor, Ane huskede han ikke, for han var knapt to år, da hun døde 33 år gammel. Hun var datter af Anders Espensen i Kærby. Året efter hendes død giftede hans far, Jens Sørensen Vase sig med Lise Drachmand fra Gimming. Men heller ikke de to havde han mere. Da hans far døde for to år siden, havde han overladt gårdens drift til ham og Lise. Nu var også Lise væk. For fem måneder siden døde også hun.

Familien havde været hårdt ramt af sygdom de senere år. Begge hans brødre døde i 1892. Fire år senere døde hans far og nu også Lise. Tilbage var der nu kun ham selv og hans to søstre, Ane og Eline Vase på henholdsvis 20 og 18 år.
Som eneste søn blev det derfor hans opgave at videreføre Kærby Vasehus, der havde været i slægtens eje i generationer. Han var ikke i tvivl om, at han fik brug for Jensines hjælp.

Jensine var 4 år ældre end han. Hun var fra Stouby – datter af Henriette og Mads Nielsen Eskildsen. Hun var mejerske på Kærbybro Mejeri, og da Kærby Vasehus lå næsten nabo til mejeriet, traf han hende ofte. Han så Jensine træde ind i kirken. Hun var vist en smule utilpas, for hun ventede barn. Blev det mon en dreng? I så fald skulle han hedde Jens.

Jens Jensen Vase
Det blev en dreng, Jensine nedkom med den 27. januar 1899. 2 dage senere kom præsten til Kærby Vasehus og hjemmedøbte den lille Jens Jensen Vase. Drengen viste sig dog at være mere robust end først antaget, så 30. april kørte familie og venner til Hem kirke, hvor drengen blev kirkedøbt.

Drengen voksede op i Kærby Vasehus. Han kendte krattet omkring gården ud og ind. Hans far havde vist ham de egetræer, som han sammen med sin far havde plantet i sin tid. Jens havde hørt fortællinger om, at her havde været færgested, og at man kunne sejle over til Kærby. De gamle sagde også noget om, at man engang havde kunnet sejle til Hem. Men ingen vidste helt præcist, hvordan her havde set ud før i tiden.
Sikkert var det dog, at Kærby Vasehus engang havde været en betydelig gård på over 100 tønder land, og det var fra dens jorde, at Kærbybro brugsforening og mejeri var blevet udstykket i 1897. Oprindelig var Kjærby Wasehuus, som det dengang hed, en 4-længet gård, men den vestre længe var nu væk. Mod nord lå lade og stald. Stuehuset vendte mod syd og fra vinduerne var der udsigt over åen til Kærby. Gården var i bindingsværk og med stråtag, og den tilhørende jord bestod af marker, diger, bæk og krat. Jens løb ofte i bakkerne og hentede lyng og enebær, når de skulle bage i den store ovn.

Hans far havde længe talt om, at det var upraktisk at gårdens arealer lå så spredt, og en dag fortalte han om en gård, han havde købt i Hem.

Jens Jensen Vase er født den 27. januar 1899 i Kærby Vasehus. Han er Søren og Jensine Vases første barn. Året efter blev Ane Vase født og i 1910 Sørine. I de mellemliggende år mistede forældrene drengene Mads og Mads Henrik. Af den sidste generation af drenge født i Kærby Vasehus, var Jens således den eneste, der overlevede.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.