Landsbyhistorier.dk

Den forfærdelige ulykke i Nørbæk

Der var 12 mennesker til stede i stuerne.
Blandt de telefonmeddelelser, der indløb i går eftermiddags om ulykken, som det voldsomme tordenvejr havde forårsaget, var også den uhyggelige meddelelse ude fra Nørbæk, at lynet havde antændt en gård og tillige havde dræbt 4 mennesker.

Vi har i dag aflagt et besøg på skuepladsen for denne begivenhed, der ved sin grusomhed har rystet den ellers så fredelige by.
I går middags ved 1. tiden trak nogle mørke, ildevarslende skyer op i den sydvestlige horisont. og snart forkyndte en rullende buldren, hvad der var i vente. I løbet af kort tid var himlen mørk af skyer, lynene glimtede, og tordenen var så mægtig, at man ikke på egnen mindedes noget heftigere uvejr.

I Jens Harboes gård, der ligger i den vestlige del af byen, var alle gårdens folk kaldt ind i stuen for at være i ly for vejret. Klokken var omkring 2. I en stue sad gårdens karl Peter Kolding Jensen fra Ø. Tjenestedrengen Peter Holm og Niels Chr. Kristensen, hvis forældre bor i Nørbæk. Tjenestepigen Anne Petersen og Anne Kirstine Nielsen. Husmand Kristen Just Sørensen og desuden drengen Nielses søster Dorthea sammen med to feriebørn fra København, som er hos de to søskendes fader, handelsmand Morten Kristensen. Hans hus ligger ved siden af brandstedet.

Imod nord i denne stue, var der en dør ud til en havestue, og i denne dør stod gårdejer Harboes moder, den 71-årige Marie Harboe Klit, som er en søster til afdøde købmand Harboe her i byen. I havestuen var hendes søn og dennes hustru, Mette Andersen fra Hejring ved Fristrup pr. Hobro. Uvejret var nu på sit højeste, og det haglede så stærkt, at man frygtede for, vinduerne skulle sprænges. Haglene var så store som blommer.

Harboe og hustru gik hen og ville lukke døren ud til en veranda imod vest, hvor haven ligger men næppe er det besørget, før det forfærdelige sker. Lynet slog, efterfulgt af et mægtig brag, ned i skorstenen, splintrede dennes side ud til havestuen, for hen og dræbte på stedet Harboe og hustru der fandtes liggende ved siden af hinanden henne ved havedøren.
Derefter gik det gennem den åbne dør, hvor den gamle moder stod, ind i stuen til de øvrige og gik ud af det nederste vindue imod vest, ved hvilket karlen Peter Koldin Jensen og drengen Peter Holm sad. Den gamle fru Harboe blev bevidstløs slået til jorden, drengen og karlen dræbtes. Karlen var 21 år, drengen 14.
De øvrige i stuen, der opholdt sig i det østlige hjørne af stuen, mærkede et voldsomt lufttryk og blev alle mere eller mindre fortumlede. Husmand Kristen Just Sørensen havde en fornemmelse, som blev han sænket ned i et dyb – og uden at vide hvordan han er kommet ud – var han henne i stalden, hvor køerne stod og begyndte at redde kreaturerne.

Han kom til besindelse, da han havde fået otte kreaturer ud, og en karl fra byen Jens Balsgaard, kom hen og spurgte, om der var nogen inde i det brændende stuehus. Der var ingen af dem, som havde været inde i stuen, der vidste noget. Alle havde ligesom tabt sansernes brug. Men gennem haglene, røgen og ilden opdagede man ingen, Boelsmand Peter Petersen gik da ind i den brændende bygning og hentede den gamle fru Harboe ud. Hun var kommet til bevidsthed igen, men kunne ikke selv redde sig. De dræbte måtte man lade blive derinde. Den gamle kone bragtes over i nabohuset.

Så snart man kunne, drog man ligene frem. De var forkullede og næsten ukendelige, lægen kunne dog konstatere at lynet havde dræbt dem øjeblikkeligt.

Gården blev hurtig omspændt af flammer og brændte ned til grunden. Den var forsikret for 16.000 kr. i Landbygningernes alm. Brandforsikring.
En hund, en gris og noget fjerkræ brændte, men ellers blev alle andre dyr reddet.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.