Landsbyhistorier.dk

Fest i den gamle fabrik

Nedenstående sang blev skrevet af Vagn Kragelund i forbindelse med lukning af landsbyens gamle mejeri. Janus boede overfor og kom hver dag for at få opfejningen til hønsene - og en snak. Han havde som arbejdsmand gennem et langt liv været…
Landsbyhistorier.dk

Min Landsby

Stårup er min landsby, der er jeg født og opvokset. Byen ligger i Odsherred mellem Højby og Nykøbing Sj. Det er en lille landsby, nok en af de mindste i landet. Jeg blev født 1924, og boede der hele min barndom, og en del af min ungdom.…
Store Restrup - Slot 1723

Herregården, husmandskoloni og skole

…fra gods til oprettelse af Danmarks største husmandskoloni i hundredåret for dens udstykning... og om husmandsskolens oprettelse i hovedbygningerne... til dens endeligt som højskole... Set med et barnebarns øjne: - en efterkommer af en…
Landsbyhistorier.dk

Nytårsaften

I min drengetid - for omkring tres år siden, var nytårsaften den aften, der var legalt at lave næsten alle de drengestreger man ikke måtte på andre tider af året. Og det gjorde vi så. Da var næsten alt tilladt - eller rettere man så…
Landsbyhistorier.dk

En gammel Ford og promiller

En af de første biler, der kom til St. Restrup var en Ford, - en af dem, der skulle startes med sving. Den stolte ejer, Henry Hansen havde sammen med sin nabo Thorvald Kristensen, to af fars gode venner, været til fredagsmarked på Aalborg…
Store Restrup - Mølle

Vandmøller i St. Restrup

Første gang St. Restrup bliver omtalt er i et sagn om vikingen Ref. Ifølge dette grundlagde han gården i en sump på det sted, hvortil han ikke kunne sejle længer op ad Hasseris å. Gården omtales indtil midten af 1700 – tallet som ”Refstrup”.…
Store Restrup - Damengen

Om tørv, slanger og stenredskaber

I min drengetid - indtil først i halvtresserne - før vi fik oliefyr, skar vi selv tørv i vor mose. ”Ryddet” i St. Restrup. Tørvegraven var en såkaldt tør grav, dvs., man kunne gå så nogenlunde tørskoet i bunden af graven, hvor…
Søllinge - Skole

Skolegang i Søllinge

I den røde bygning til venstre startede Klaus Berntsen sin skolegang omkring 1850. Herom fortæller han: Der var den Gang kun én Skole, som laa tæt ved Kirken i Søllinge By. Ude paa Legepladsen fandtes en Brønd hvis vand vi i Frikvarteret…
Landsbyhistorier.dk

og så er det ik' engang løwn

Langs med Lille Vildmose løber Haslevgårde å. Et af dens tidligste udspring er fra Den Hellige Skt. Laurids Kilde i Bælum Sønderskov. Herfra løber den først i Kildesøen og derefter gennem Bælum - videre mod nord - mod Kongerslev hvor…
Sønderholm - Familie og folk

Min oldefar Peter Pallesen

For mange årtier siden lå bag Tjelevej 5, i Sønderholm et lille stråtækt bindingsværkshus bygget i 1824 som ”Gjordemoderhus”. tilhørende kammerherre Stemann, St. Restrup. Her boede min tipoldefar Palle Pedersen født i Nibe 1820 samt…
Landsbyhistorier.dk

Skipper og Selvejerbonden Rasmus Madsen Meltofte

Skipper og Selvejerbonden Rasmus Madsen Meltofte af Sønderby på Femø, blev syg på sin sidste rejse. Og døde kun 49 år gammel i Nakskov i året 1769. I skiftet oplyses det at han var blevet syg den 22 og døde den 30 oktober 1769 Og…
Landsbyhistorier.dk

Karlsvognen

Nok kan Solbjerg kirkegård ikke fremvise et lige så kendt fund som "Solvognen", der blev fundet i Trundholm mose i 1902, men langt mindre kan også gøre det, idet den her i 2011 har fået, eller rettere: der blev nyopdaget en "Karlsvogn",…