Solbjerg - Mindebrev

Mindebrev fra privat hjem

Dette mindebrev er fra et privat hjem i Solbjerg - det er i genre med de gamle mindetavlerman ofte ser i kirker og som kisteplade. Så sent som for omkring 100 år siden kunne mindebreve som det afbillede ofte findes i de afdødes hjem. Oprindelsen…
Store Restrup - Våbenskjold Rosenkrantz Levetzau

Kammerherre Iver Rosenkrantz–Levetzau

Historie og sagn om Kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzau, 1749-1789 til St. Restrup. Han var søn af gehejmestatsminister Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Dorte Reedtz til Barritskov Han blev døbt Iver efter farfaren Iver Rosenkrantz.…
Solbjerg - Wiffertsholm

Wiffertsholms ejere fra 1576

I Østhimmerland, nærmere betegnet i Solbjerg sogn ligger en smuk gammel herregård ved navn af Wiffertsholm, omkranset af store løvskove. heder og moser. Godset blev oprettet i sidste halvdel af det 16. århundrede og .opkaldt af dets skaber:…
Landsbyhistorier.dk

Den populære sognefoged

Når jeg kører gennem Restruup og Nørholm Enge på vej ud til Aalborg Golfklub i Jægerspris, og ser de mange store og flotte lystejendomme, kommer jeg altid til at tænke på, at da min oldefar var sognegoged i Sønderholm, var det noget…
Landsbyhistorier.dk

Den specielle gravsten

Min tipoldefar Andreas Peter Pedersen Bach er født den 2. april 1812 i Vor Frue sogn i Aalborg, men på grund af at kirkebogen er utydelig har det kun været mig mulig at finde ud af, at hans moder var Marie Larsdatter eller Laustdatter og…
Solbjerg - Kirke Blodbøgen

Blodbøgen på Solbjerg kirkegård

På kirkegården i Solbjerg er der mange gode eksempler på gedigen stenhuggerarbejde såvel som smukke beplantninger - en god blanding af traditioner og nytænkning med såvel gamle som nyere gravstedsformer. Der er gravsteder, der virker pompøse…
Landsbyhistorier.dk

Præsten bøjede nakken

Under svenskekrigene var det ikke helt ualmindeligt, at svenske besættelsessoldater blev valgt som faddere. I nogen tilfælde kan frygt have været årsagen til valg af en fremmed fadder. Det var det i hvert fald i Sørbymagle i april 1659,…
Landsbyhistorier.dk

Snaphaner i Kastrup Storskov

Den 26. maj 1660 sluttede Danmark og Sverige fred. Under denne krig havde svenskerne besat Jylland, Fyn og Sjælland bortset fra København, som holdt stand. Rundt om i landet kom det til konfrontationer mellem lokalbefolkningen og de svenske…
Landsbyhistorier.dk

Min Barndoms hønsegård

Min barndoms hønsegård og en årelang skyldfølelse. Året er 1949 En hønsegård er for hanen dens ganske kongerige. Det er så ganske vist. - At hanen der nyder den travle verden blandt sine høns, var i mine drengeår en parentes i forhold…
Landsbyhistorier.dk

Den Katolske Skole

Den Katolske skole har jeg gået på i ca. tre år. Det var lidt af en tilsnigelse at jeg gik på en privat betalings skole, men årsagen var at "Den røde skole" i Ø. Toreby kunne ikke rumme alle de mange børn der nu en gang var født i de…
Landsbyhistorier.dk

Danmarks eneste adelige heks

Christense Kruckow, Danmarks eneste adelige heks. Det var i den første halvdel af 1600 - tallet, som var hekseforfølgelsens storhedstid i Danmark. Christian den Fjerde udsendte i 1617 da en forordning: Om Troldfolck oc deris Medvidere. Dette…
Landsbyhistorier.dk

Da krigen kom til sognet

Vi skrev juni 1943. Danmark havde i tre år været besat af Nazi-Tyskland, men der var stor forskel på at bo i vores sogn og i resten af verden. Vi havde beholdt både skole og forsamlingshus. Alt hos os var for småt for tyskerne. Krigen var…