Indlæg

Vork - Vejle Å - Koldborg

Koldborg - gammelt voldsted og vadested

Koldborg er et gammelt voldsted og et vadested over Vejle ådal ved Vork. Selve voldstedet ligger lidt vest for Vork på nordenden af et langstrakt og stejlt højdedrag på kanten af Vejle ådal. Den yderste stejle del af højdedraget har sikkert…